Градске Управе

21.05.2013 - 10:14
Žarka Zrenjanina br. 2, centrala 420-299 v.d. načelnika: Ljubica Mijatović - Topalov v.d. zamenika načelnika: Zoran Stanojević...
21.06.2012 - 18:14
GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 21000 Novi Sad, Ulica Žarka Zrenjanina br. 2 Telefon: 021/529-238 Faks: 021/ 472-14-65 E-mail...
19.06.2012 - 12:36
ODLUKA O GRADSKIM UPRAVAMA GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010 i...
07.10.2011 - 10:42
Dokumenti gradske uprave za zdravstvo U Gradskoj upravi za zdravstvo obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje...
07.10.2011 - 10:39
Sedište Gradske uprave je u Novom Sadu, Ulica Dimitrija Tucovića br. 3, telefon: 021/4872-444 centrala, e-mail:...
04.03.2010 - 14:41
Žarka Zrenjanina br. 2, telefon 021/6624-000 v.d. nаčеlnikа: dr Bоrivоје Dunđеrski U Gradskoj upravi za opšte poslove...
26.08.2009 - 09:25
v.d. Nаčеlnikа: Stаnislаvа Prpа v.d. Zаmеnikа nаčеlnikа: Мirа Živkоvić Drеzgić Теlеfоn: 021/4871-730 021/4871-752 fаx Pоmоćnik...
10.08.2009 - 14:07
Žarka Zrenjanina br. 2, Novi Sad, II sprat, kancelarija broj 37 Telefon: 021/520-625, 021/488-29-64 Faks: 021/520-625   v...
08.06.2009 - 11:28
www.environovisad.org.rs U Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu...
01.06.2009 - 18:24
U Gradskoj upravi za urbanizam i stambene poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: - pripremu i donošenje...