GRADSKA PORESKA UPRAVA

KONTAKTI

v.d. Načelnika: Aleksandra Radak

Telefon:
021/4871-730
021/4871-752 fax

Pomoćnik načelnika: Danka Vajagić

Telefon:
021/4871-770

Šef odseka za naplatu i poslove poreskog knjigovodstva i
finansijskog izveštavanja: Stanislava Prpa

Telefon:
021/4871-718

INFORMACIJE O UTVRĐIVANJU POREZA NA IMOVINU FIZIČKIH LICA
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina br. 3, IV  sprat

Telefon:
021/ 4871-751
021/ 4871-754
021/ 4871-757
021/ 4871-715
021/ 4871-758
021/ 4871-759
021/ 4871-766
021/ 4871-769
021/ 4871-731
021/ 4871-729
021/ 4871-728
021/ 4871-774

INFORMACIJE O UTVRĐIVANJU POREZA NA IMOVINU PRAVNIH LICA
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3, IV sprat

Telefon:
021/ 4871-760
021/ 4871-725
021/ 4871-767
021/ 4871-710

 

INFORMACIJE O UTVRĐIVANJU LOKALNE KOMUNALNE TAKSE
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina br. 3, IV sprat

Telefon:
021/ 4871-762
021/ 4871-763

INFORMACIJE O UTVRĐIVANJU NAKNADA ZA KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLЈIŠTA I UNAPREĐENJE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina br. 3, IV sprat

Telefon:
021/ 4871-755
021/ 4871-768

INFORMACIJE O POSTUPKU PRIJAVE POTRAŽIVANјA ZA STEČAJ I LIKVIDACIJU
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina br. 3, IV  sprat

Telefon:
021/ 4871-755
021/ 4871-768

INFORMACIJE U POSTUPKU IZDAVANЈA PORESKIH UVERENЈA
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina br. 3, IV  sprat

Telefon:
021/ 4871-719  - ZA FIZIČKA LICA
021/ 4871-761 - ZA PRAVNA LICA

INFORMACIJE U POSTUPKU POVRAĆAJA, PREKNЈIŽAVANЈA I REPROGRAMA DUGOVANЈA
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina br. 3, IV  sprat

Telefon:
021/ 4871-711
021/ 4871-717
021/ 4871-710

PISARNICA GRADSKE PORESKE UPRAVE
Gradska kuća, Trg slobode br. 1 šalteri  broj 6, 7 i 8

Telefon:
021/ 480-7703