GRADSKA PORESKA UPRAVA

KONTAKTI

v.d. Načelnika:

Zamenik načelnika: Stanislava Prpa

Telefon:
021/4871-730
021/4871-752 fax

Pomoćnik načelnika: Danka Vajagić

Telefon:
021/4871-770

Šef odseka za naplatu i poslove poreskog knjigovodstva i
finansijskog izveštavanja:

INFORMACIJE O UTVRĐIVANjU POREZA NA IMOVINU FIZIČKIH LICA
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3, IV sprat

Telefon:
021/ 4871-751
021/ 4871-754
021/ 4871-715
021/ 4871-729
021/ 4871-759
021/ 4871-758
021/ 4871-798
021/ 4871-746
021/ 4871-757
021/ 4871-728
021/ 4871-716
021/ 4871-714
021/ 4871-766
021/ 4871-769

INFORMACIJE O UTVRĐIVANjU POREZA NA IMOVINU PRAVNIH LICA
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3, IV sprat

Telefon:
021/ 4871-760
021/ 4871-725
021/ 4871-767
021/ 4871-710

 

INFORMACIJE O UTVRĐIVANjU LOKALNE KOMUNALNE TAKSE
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3, IV sprat

Telefon:
021/ 4871-762
021/ 4871-763

INFORMACIJE O UTVRĐIVANjU NAKNADA ZA KORIŠĆENjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA I UNAPREĐENjE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3, IV sprat

Telefon:
021/ 4871-755
021/ 4871-768

INFORMACIJE O POSTUPKU PRIJAVE POTRAŽIVANjA ZA STEČAJ I LIKVIDACIJU
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3, IV sprat

Telefon:
021/ 4871-755
021/ 4871-768

INFORMACIJE U POSTUPKU IZDAVANjA PORESKIH UVERENjA
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3, IV sprat

Telefon:
021/ 4871-719 - ZA FIZIČKA LICA
021/ 4871-761 - ZA PRAVNA LICA

INFORMACIJE U POSTUPKU POVRAĆAJA, PREKNjIŽAVANjA I REPROGRAMA DUGOVANjA
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3, IV sprat

Telefon:
021/ 4871-711
021/ 4871-738
021/ 4871-710

PISARNICA GRADSKE PORESKE UPRAVE
Gradska kuća, Trg slobode 1 šalteri broj 6, 7 i 8

Telefon:
021/ 480-7703