GRADSKA PORESKA UPRAVA

Gradska poreska uprava
Bulevar Mihajla Pupina 3, IV sprat
Grad Novi Sad

V. d. načelnika : Aleksandra Radak
Zamenik: Živana Marjanović

Telefon:
021/4871-751
021/4871-752 fax

Porez na imovinu fizičkih lica - dežurni inspektor
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3, IV sprat
021/ 4871-765

Porez na imovinu pravnih lica
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3, IV sprat
021/ 4871-760

Lokalna komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3, IV sprat
021/ 4871-762

Izdavanje poreskih uverenja
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3, IV sprat
021/4871-761

Zahtevi za usaglašavanja stanja na poreskim karticama, zahtevi za povraćaj
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3, IV sprat
021/ 4871-767

Predaja poreskih prijava
Zahtevi za izdavanja poreskih uverenja
Predaja ostalih podnesaka
Upit stanja
Gradska kuća, šalteri  broj 6, 7 i 8, Trg slobode 1
021/ 480-7703