GRADSKA PORESKA UPRAVA

v.d. Načelnika: Stanislava Prpa

v.d. Zamenika načelnika: Mira Živković Drezgić

Telefon:
021/4871-730
021/4871-752 fax

Pomoćnik načelnika za fizička lica, preduzetnike i pravna lica i procenu tržišne vrednosti nepokretnosti: Katarina Nikolić
Telefon:
021/4871-768

Šef odseka za naplatu: Ivana Svorcan
Telefon:
021/4871-725

Šef odseka za poresko knjigovodstvo i finansijsko izveštavanje: Danka Vajagić
Telefon:
021/4871-770

Informacije o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3, IV  sprat
Telefon:
021/ 4871-751
021/ 4871-754
021/ 4871-715
021/ 4871-729
021/ 4871-759
021/ 4871-758
021/ 4871-743
021/ 4871-746
021/ 4871-757
021/ 4871-731
021/ 4871-716
021/ 4871-714
021/ 4871-766
021/ 4871-769

Informacije o utvrđivanju poreza na imovinu pravnih lica
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3, IV sprat
Telefon:
021/ 4871-760
021/ 4871-767
021/ 4871-710

Informacije o utvrđivanju lokalne komunalne takse
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3, IV sprat
Telefon:
021/ 4871-762
021/ 4871-763

Informacije o utvrđivanju naknada za korišćenje građevinskog zemlјišta i unapređenje i zaštitu životne sredine
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3, IV sprat
Telefon:
021/ 4871-755
021/ 4871-768

Informacije o postupku prijave potraživanja za stečaj i likvidaciju
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3, IV  sprat
Telefon:
021/ 4871-755

Informacije u postupku izdavanja poreskih uverenja
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3, IV  sprat
Telefon:
021/ 4871-719  - ZA FIZIČKA LICA
021/ 4871-761 - ZA PRAVNA LICA

Informacije u postupku povraćaja, preknjižavanja i reprograma dugovanja
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3, IV  sprat
Telefon:
021/ 4871-711
021/ 4871-738
021/ 4871-710

Pisarnica Gradske poreske uprave
Gradska kuća, Trg slobode 1 šalteri  broj 6, 7 i 8
Telefon:
021/ 480-7703