Projects

18.12.2019 - 10:38
Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu je u okviru programa podrške EU inkluziji Roma-Osnaživanje lokalnih...
18.12.2019 - 10:33
U okviru Intereg-IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020 odobrena su sredstva za realizaciju projekta...
18.12.2019 - 10:30
Grad Novi Sad se nalazi među lokalnim samoupravama kojima je dodelјena tehnička pomoć u okviru druge komoponente Exchange5...
18.12.2019 - 07:56
Projekat predstavlјa doprinos smanjenju nejednakosti i unapređenju socijalne i ekonomske inkluzije Roma u Novom Sadu i omogućava...
18.12.2019 - 07:53
Ideja projekta GReENERGY je da se urade primeri dobre prakse u gradskim sredinama, a vezano za promovisanje pobolјšanja...
17.12.2019 - 15:20
Aktivnosti na projektu URBAN-PREX su usmerene na praćenje i prognozu pojave i intenziteta padavina i poplava u gradskim sredinama...
17.12.2019 - 15:19
Grad Novi Sad i Asocijacija za zaštitu životne sredine Grada Atine i Pireja potpisali su 29. maja 2013. godine Memorandum...
17.12.2019 - 15:17
Projekat je realizovan u partnerstvu Centra za proizvodnju znanja i veština kao nosioca projekta i Centra za socijalni rad...
17.12.2019 - 15:15
Projekat partnerske saradnje organizacija iz tri države – Kulturnog centra „Mladost“ iz Futoga (Srbija),...
17.12.2019 - 15:13
Osnaživanje lokalnih sistema upravlјanja javnom imovinom Gradu Novom Sadu je odobren projekat „Osnaživanje lokalnih sistema...