Projects

30.08.2012 - 10:20
U okviru konkursa Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Gradu Novom Sadu, putem Agencije za...
20.04.2012 - 08:21
Projekat „Ekoprofit“ realizuje Grad Novi Sad preko Gradske uprave za zaštitu životne sredine i Kancelarije za...
20.04.2012 - 08:19
Projekat „Home care services in Novi Sad“ realizuje Grad Novi Sad preko Gradske uprave za socijalnu i dečju za...
20.04.2012 - 08:18
Muzej Grada Novog Sada je u partnerstvu sa Evroregijom Dunav-Kriš-Moriš-Tisa pripremio predlog projekta „...
20.04.2012 - 08:17
Kao pobedniku takmičenja lokalnih samouprava u upravljanju finansijama i kreditnoj sposobnosti, međunarodna agencija "...
20.04.2012 - 08:14
Grad Novi Sad, preko Gradske uprave za privredu, ostvaruje prekograničnu saradnju kroz učešće na realizaciji projekta...
20.04.2012 - 08:13
Grad Novi Sad je preko Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj aplicirao kod Ju-es-ejd/Mega programa i dobio sredstva za...
16.03.2012 - 07:40
Grad Novi Sad je, u partnerstvu sa Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapitvény iz Kečkemeta...
27.09.2011 - 12:14
Grad Novi Sad je putem Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, u saradnji sa JKP „Informatika“ Novi Sad kao...