Projects

11.04.2011 - 09:55
Projekat Postavljanje sajta za nove investitore sa GIS-om grada je projekat koji je rangiran na prvo mesto u Strategiji...
22.03.2010 - 17:14
S ciljem da unapredi turističku ponudu Novog Sada, Grad je, preko Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, a u saradnji sa USAID...