„Zaštita životne sredine u prekograničnim oblastima“ – “Protection of enviroment in cross-border territories”

U okviru IPA prekograničnog programa Srbija – Mađarska, odobrena su sredstva za projekat „Zaštita životne sredine u prekograničnim oblastima“. Nosilac projekta je Zavod za zaštitu radnika Novi Sad, a partner je Government Office for Csongrad Country. Projektom su obuhvaćena dva slična naselјa (Šangaj sa srpske i Alđo sa mađarske strane)  gde će se ispitati uticaj pogona za preradu nafte na životnu sredinu uzimanjem uzoraka vazduha, vode, zemlјišta i urina stanovnika ova dva naselјa. S obzirom da Mađarska više od 10 godina koristi tzv. “zelene tehnologije” u preradi nafte a mi nešto više od tri, uporediće se razlike u nalazima i preporučiti primena “čistijih” tehnologija uz razmenu iskustava sa obe strane. Ukupna vrednost projekta iznosi 197.711 evra, a vrednost projekta koja se odnosi na Zavod za zaštitu radnika Novi Sad iznosi 85.670 evra.