Projects

17.09.2013 - 10:37
U okviru konkursa Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Gradu Novom Sadu odobren je projekat...
24.07.2013 - 10:18
U okviru poziva „Socio-ekonomski razvoj Dunavske regije u Srbiji“ Gradu Novom Sadu odobrena su sredstva za projekat...
23.04.2013 - 10:28
U okviru konkursa Pokrajinskog sekretarijata za međuregiоnalnu saradnju i lokalnu samoupravu Gradu Novom Sadu, putem Kancelarije...
19.04.2013 - 13:25
U okviru IPA prekograničnog programa Srbija – Mađarska, odobrena su sredstva za projekat “CROSSWATER”.  JP...
19.04.2013 - 13:18
U okviru IPA prekograničnog programa Srbija – Mađarska, odobrena su sredstva za projekat "Ride across Europe" -...
19.04.2013 - 13:16
U okviru IPA prekograničnog programa Srbija – Hrvatska, odobrena su sredstva za projekat „Bolјi kvalitet života kroz...
19.04.2013 - 13:05
Gradu Novom Sadu, kao nosiocu projekta je u partnerstvu sa Kistelek Környéki Települések Többc...
19.04.2013 - 12:35
U okviru IPA prekograničnog programa Srbija – Mađarska, odobrena su sredstva za projekat „Zaštita životne...
19.04.2013 - 12:06
U okviru IPA prekograničnog programa Srbija – Mađarska, odobrena su sredstva za projekat „Zaštita životne...
19.04.2013 - 11:54
U okviru IPA prekograničnog programa Srbija – Hrvatska 2012. godine, odobrena su sredstva za projekat „Obnovlјiva...