Установе чији је оснивач град Нови Сад

02.06.2009 - 11:47
Робне резерве образују се и користе за: 1. Стабилизацију производње, тржишта и цена, заштита домаће производње и унапређење...
02.06.2009 - 11:36
www.gbns.rs Градска библиотека у Новом Саду ради на традицији Српске читаонице новосадске, која је основана 23. септембра 1845....
02.06.2009 - 09:03
www.apotekanovisad.rs   Апотека Нови Сад је регистрована код Трговинског суда Нови Сад решењем о усаглашености са законом о...
02.06.2009 - 08:25
http://www.atelje61.org.rs АТЕЉЕ 61 је установа за израду тапсерија од посебног друштвеног значаја, коју је 28. фебруара 1961....