Биографија

МИЛОШ ВУЧЕВИЋ

Aдрeсa: Tрг слoбoдe 1 , 21 000 Нoви Сaд, Србиja
Бр. тeл: + 381 21 522 451 и 522 377
Фaкс: + 381 21 525 931
e-mail: milos.vucevic@novisad.rs

Милош Вучевић - адвокат, садашњи градоначелник Новог Сада. Променом закона о локалној самоуправи, градоначелници се не бирају на директним изборима, већ их бирају посланици у скупштинама градова.

Основну школу је похађао у Новом Саду, а потом је завршио гимназију „Јан Колар“ у Бачком Петровцу и дипломирао на Правном факултету у Новом Саду 1999. године.

Адвокатуром се бави од 1999. године у својој приватној адвокатској канцеларији. Председник је Градског одбора Српске напредне странке Нови Сад. За председникa Градског одбора Српске напредне странке у Новом Саду Милош Вучевић је изабран на изборима унутар странке на локалном нивоу одржаним 2011. године.

Говори енглески језик.

Ожењен је Мајом, с којом има двоје деце – Михајла и Данила.