Јавна предузећа

03.06.2009 - 14:25
Јавно предузеће ,,СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА” 21000 Нови Сад Сутјеска 2 Централа:  021 48 82 222...
03.06.2009 - 14:06
ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад 21 000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 3 телефони: централа 48-02-199,...
03.06.2009 - 07:29
Телефон: 4889-100, 4889-101 Телефакс: 4889-341; 4889-343 Адреса: Нови Сад, Стевана Брановачког 3 www.zigns.rs Јавно предузеће...
03.06.2009 - 07:03
Јавно градско саобраћајно предузеће " Нови Сад " Футошки пут 46, 21 000 Нови Сад www.gspns.rs ЦЕНТРАЛА ЈГСП: 021/48-...
19.05.2009 - 13:34
Основна делатност предузећа је издавање у закуп пословног простора. Издавање се обавља јавним оглашавањем или непосредном...