СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ У НОВОМ САДУ

http://www.pozorje.org.rs/

СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ
Улица Змај Јовина бр. 22/I
21000 Нови Сад
 

Директор др Мирослав Радоњић

тел. +381 21 451 273
факс +381 21 66 15 976
e-mail: office@pozorje.org.rs

Стеријино позорје је високостручна позоришна институција за унапређивање националног позоришног израза и драмске књизевности. Установљено је 1956. године као стални фестивал националне драме и позоришта такмичарског карактера, у оквиру прославе и обележавања 150 годишњице рођења и 100 годишњице смрти великог српског комедиографа Јована Стерије Поповића. Од тада Стеријино позорје сваке године организује позоришни фестивал на којем учествују позоришта из земље и иностранства са представама рађеним по текстовима југословенских писаца.