Установе чији је оснивач град Нови Сад

02.06.2009 - 14:30
www.nou.edu.rs Новосадски Отворени Универзитет (Раднички Универзитет “Радивој Ћирпанов”) основан је 20. новембра...
02.06.2009 - 13:39
http://www.museumns.rs/ Музеј града Новог Сада основан је 1954. године и припада категорији градских музеја комплексног типа...
02.06.2009 - 13:08
www.kcns.org.rs Културни центар Новог Сада, некада «Трибина младих», израстао је на традицији дугој преко педесет...
02.06.2009 - 12:40
Културно - информативни центар Младост Футог основан је 1974. године с циљем да организује културни живот у месту. Центар се...
02.06.2009 - 12:33
www.kckisac.rs КЦ „Кисач“ основан је 24. децембра 1987. године У оквиру КЦ „Кисач“ активне су следеће...
02.06.2009 - 12:24
www.arhivns.rs Историјски архив у Новом Саду основан je 1954. године и има статус међуопштинског архива. Своју делатност врши на...
02.06.2009 - 12:16
http://medicinarada.rs/ Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад је превентивна здравствена установа чије основне делатности...
02.06.2009 - 12:06
www.zzzzsns.co.rs   Организационе јединице: Служба за општу медицину са одељењем за унапређење и очување здравља Одељење...
02.06.2009 - 11:56
http://www.novisadbastina.rs/ ДЕЛАТНОСТ ЗАВОДА: 1. Истраживање и евидентирање добра која уживају, а то су: некрополе и локалитети...
02.06.2009 - 11:51
www.dzns.rs ИСТОРИЈАТ Од постанка Новог Сада, здравствена служба настајала је и развијала се у складу са друштвеним развојем и...