Установе чији је оснивач град Нови Сад

13.03.2017 - 10:06
http://www.pozorje.org.rs/ STERIJINO POZORJE Ulica Zmaj Jovina br. 22/I 21000 Novi Sad tel. +381 21 451 273 faks +381 21 66 15...
13.03.2017 - 10:04
http://novisad.travel/ Trg slobode br. 3/3 021/421 811, 021/66 17 343 Apolo: od 7:30h do 15:30h ; Info centar Bulevar Mihajla...
13.03.2017 - 10:02
http://www.sagns.rs Stambena agencija obavlјa delatnost od javnog interesa u skladu sa Zakonom. Odluku o organizovanju Fonda za...
13.03.2017 - 10:01
http://www.aens.rs/ Agencija za energetiku Grada Novog Sada osnovana je Odlukom Skupštine Grada Novog Sada 21. oktobra...
13.03.2017 - 10:00
http://hitnapomocns.rs/ Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad Bulevar patrijarha Pavla 26A 21000 Novi Sad Telefon:  +...
19.07.2011 - 12:31
www.kckisac.rs Ustanova za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Kisač" Slovačka 22, 21211 Kisač tel. 021/827-642...
02.06.2009 - 15:12
http://www.csrns.org.rs/ Ko određuje delatnost Centra? Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne...
02.06.2009 - 15:04
http://www.sbnovisad.co.rs/ Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad locirana je na uglu ulica Futoške i Nikole...
02.06.2009 - 14:59
http://www.predskolska.rs/ Istorijat društvene brige o predškolskoj deci sagledaćemo u vremenskim periodima:...
02.06.2009 - 14:37
http://www.pozoristemladih.co.rs/ Pozorište mladih osnovano je 1931. godine kao Pozorište lutaka, a poteklo je od...