Градске Управе

01.06.2009 - 18:21
Жарка Зрењанина 2 Тел.021/529-721 контакт: 021/4882 - 835 в.д. начелника: Ђорђе Басарић в.д. заменика начелника: Радивој...
01.06.2009 - 17:36
Улица: Жарка Зрењанина 2, телефон: 021/420-299 в.д. начелника: Вера Гркавац в.д. заменика начелника: Ненад Драшковић Документи...
01.06.2009 - 16:35
Документи градске управе за прописе Према Одлуци о градским управама Града Новог Сада, у Градској управи за прописе обављају...
01.06.2009 - 16:32
Градска управа за привреду Руменачка 110а телефон: 021/6614-085, 6624-282 в.д. начелника Градске управе за привреду - Саша...
01.06.2009 - 16:26
Документи градске управе за образовање Надлежност управе: остваривање делатности предшколског образовања и васпитања, упис...
01.06.2009 - 16:19
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ 21102 Нови Сад, Булевар цара Лазара бр. 3 Телефон: 021/451-719 439-013 Факс: 021/ 451 719...
01.06.2009 - 14:48
  в.д. начелника Татјана Кашић в.д. заменикa  начелника Елма Бјелица Румeнaчкa 110 тeлeфoн: +381 21 421 109 фaкс: +...
19.06.2008 - 12:35
ОДЛУКА О ГРАДСКИМ УПРАВАМА ГРАДА НОВОГ САДА ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010 и 60/...