Читај ми

"ЖИВА ЛАБОРАТОРИЈА" (LIVING LAB) КОНЦЕПТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА "TRIBUTE"

Градска управа за саобраћај и путеве наставља да спроводи активности у склопу пројекта "TRIBUTE" - Интегрисане и иновативне акције за одрживу надоградњу урбане мобилности. Током прве етапе, од 1. јануара до 30. јуна 2021. године, целокупни конзорцијум је био фокусиран на одређивање учесника Living Lab-ова у пројекту, у свих осам партнерских градова (Милано, Љубљана, Марибор, Загреб, Патра, Нови Сад, Сарајево, Подгорица).

Укључени учесници у пројекту (узимајући у обзир и министарства, универзитете, НВО ангажоване на промовисању одрживе мобилности, ИКТ експерти, удружења старијих и слабо покретних, итд.) директно ће учeствовати у спровођењу концепта Living Lab. Сви одабрани учесници потписали су Меморандум о разумевању како би формално гарантовали своју укљученост у пројекат, odnosno у транснационалну мрежу учесника. Коначно, успешно је створена база података кључних учесника пројекта TRIBUTE.

Новосадски Living Lab окупља актере релевантне првенствено за реализацију пилот пројекта у Новом Саду, чији је циљ унапређење јавног саобраћаја путем боље информисаности корисника. У овој фази пројекта су, поред градских институција задужених за области саобраћаја, урбанизма и заштите животне средине, укључени и представници Новосадског универзитета, приватног сектора и невладининх организација из области саобраћаја, који са својих становишта, досадашњим искуствима и кроз размену мишљења доприносе развоју иновативног решења у оквиру пројекта. Новосадски пилот пројекат заснован је на креирању мобилне апликације и постављању монитора на аутобуским стајалиштима, који ће корисницима јавног аутобуског превоза на одређеној линији пружати информације о доласцима и одласцима аутобуса у реалном времену, а на основу података из возила у која ће бити постављени GPS уређаји. Такође, корисници мобилне апликације ће добијати и информације о алтернативним видовима превоза (нпр. бициклистички) у циљу задовољења индивидуалних потреба на одржив начин.

У циљу договора о следећим корацима и анализе примењених активности, други координациони састанак Управног одбора Пројекта "TRIBUTE" биће оргаизован 22. јула. Предвиђено је да се састанак одржи у Марибору.

Нови Сад,  29. јун 2021. године

Ovo saopštenje za javnost je napravljeno uz finansijsku pomoć Evropske unije. Sadržaj saopštenja za javnost je isključiva odgovornost TRIBUTE Partnerstva i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrati da odražava stav Evropske unije i/ili Programskih tela ADRION-a.