"Веб портал за инвеститоре са ГИС-ом"

Пројекат Постављање сајта за нове инвеститоре са ГИС-ом града je пројекат који је рангиран на прво место у Стратегији привредног развоја Града Новог Сада. Град Нови Сад путем Канцеларије за локални економски развој, у сарадњи са ЈП Заводом за изградњу града, аплицирао је и добио средства од делегација Европске уније у Републици Србији, у оквиру програма EXCHANGE 3, који спроводи Стална конфереција градова и општина (СКГО) за пројекат "Веб портал за инвеститоре са ГИС-ом". Вредност гранта износи 257.090,09 евра, у динарској противвредности, а рок за реализацију је 15 месеци.
Основа пројекта је израда сајта који треба да садржи све информације које ће помоћи инвеститору да се лакше одлучи за улагање у Нови Сад. Сајт ће обезбедити информације о расположивим локацијама којима управља Град намењеним продаји, неопходне информације за изградњу, добијање грађевинске дозволе, легализацију објеката, отпочињање бизниса и друге информације од значаја за привлачење инвестиција. Део овог сајта ће бити Географски информациони систем (ГИС). Пројектом је планирано унапређење постојећег ГИС-а, којим управља Јавно предузеће Завод за изградњу града, додавањем дигитализованих контура парцела са атрибутима за катастарски број парцеле и број катастарске општине, за четири катастарске општине града, а то су К.О. Нови Сад I, II, III и IV.