Читај ми

УСПЕШНО ИМПЛЕМЕНТИРАН ПРОЈЕКАТ "ВЕБ ПОРТАЛ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ СА ГИС-ОМ"

Град Нови Сад је у сарадњи са пројектним партнерима Градом Суботицом и Јавним предузећем "Завод за изградњу града" Нови Сад, успешно завршио имплементацију пројекта "Веб портал за инвеститоре са ГИС-ом". Пројекат је финансирала Европска унија кроз Exchange 3 програм, којим управља Стална конференција градова и општина.

 

Основна намена портала http://www.novisadinvest.rs је обједињавање и пружање неопходних информација свима који су заинтересовани за улагање у Нови Сад. Тако на једном месту могу да се пронађу вести из привредног живота Новог Сада, регистар инвеститора, актуелни закони, тачно описане процедуре које се тичу изградње, обрасци за преузимање, конкурси везани за инвестиције, каталог локација, као и све пратеће информације које су потенцијалним инвеститорима неопходне у циљу лакшег одлучивања за отпочињање или проширење свог пословања у Новом Саду.

 

Саставни део портала представља Географски информациони систем (ГИС) чијем развоју је у пројекту дата посебна пажња и који омогућава on-lineувид у геопросторне податке на територији Новог Сада. Пројектом је остварено унапређење постојећег ГИС-а Новог Сада у виду дигитализације парцела и објеката за четири катастарске општине: Нови Сад I, II, III и IV, постављањем информација о намени површина према плановима детаљне регулације и других релевантних информација. Поред тога, добрим управљањем пројектним активностима поститнуте су и додатне вредности у виду катастра јавног осветљења, катастра јавног превоза, мреже предшколских установа, школа и факултета који су реализовани у току пројекта, иако првобитно нису били планирани.

 

Корист од овог пројекта је већ видљива, јер је поред олакшане комуникације са инвеститорима створена и дугорочна основа међусобног повезивања институција у јединствен систем, који ће локалну самоуправу учинити ефикаснијом. Функционисање овог система се ослања на градску оптичку мрежу и омогућава установама које су прикључене на њу директно ажурирање података у централној бази, што у пракси значи да свака институција одржава подлогу ГИС-а који је у њеној надлежности.

 

У циљу поједностављења, предности сваке поједниначнe подлогеГИС-а, могу се представити путем примера катастра јавног превоза тј. катастра линија и стајалишта ГСП-а, који, са једне стране, омогућава управљачу јавног превоза да има потпуну евиденцију линија, времена полазака и долазака, евиденцију стајалишта. Са друге стране, омогућава грађанима, инвеститорима који имају намеру да купе одређени локалитет у граду да се преко ГИС-а информишу које аутобуске линије и стајалишна места су у близини тог локалитета.

 

Пројекат „Веб-портал за инвеститоре са ГИС –ом“ ће омогућити развој високо квалитетног, ефикаснијег система институција јавног сектора, те ће помоћи рационализацији и унапређењу пружања услуга грађанима и свим правним лицима. Дугорочно гледано, његов несумњив значај биће нарочито уочљив у развоју институционалних капацитета и локалне привреде.

 

Нови Сад, 26. март 2012. године