Čitaj mi

USPEŠNO IMPLEMENTIRAN PROJEKAT "VEB PORTAL ZA INVESTITORE SA GIS-OM"

Grad Novi Sad je u saradnji sa projektnim partnerima Gradom Suboticom i Javnim preduzećem "Zavod za izgradnju grada" Novi Sad, uspešno završio implementaciju projekta "Veb portal za investitore sa GIS-om". Projekat je finansirala Evropska unija kroz Exchange 3 program, kojim upravlja Stalna konferencija gradova i opština.

 

Osnovna namena portala http://www.novisadinvest.rs je objedinjavanje i pružanje neophodnih informacija svima koji su zainteresovani za ulaganje u Novi Sad. Tako na jednom mestu mogu da se pronađu vesti iz privrednog života Novog Sada, registar investitora, aktuelni zakoni, tačno opisane procedure koje se tiču izgradnje, obrasci za preuzimanje, konkursi vezani za investicije, katalog lokacija, kao i sve prateće informacije koje su potencijalnim investitorima neophodne u cilju lakšeg odlučivanja za otpočinjanje ili proširenje svog poslovanja u Novom Sadu.

 

Sastavni deo portala predstavlja Geografski informacioni sistem (GIS) čijem razvoju je u projektu data posebna pažnja i koji omogućava on-lineuvid u geoprostorne podatke na teritoriji Novog Sada. Projektom je ostvareno unapređenje postojećeg GIS-a Novog Sada u vidu digitalizacije parcela i objekata za četiri katastarske opštine: Novi Sad I, II, III i IV, postavljanjem informacija o nameni površina prema planovima detaljne regulacije i drugih relevantnih informacija. Pored toga, dobrim upravljanjem projektnim aktivnostima postitnute su i dodatne vrednosti u vidu katastra javnog osvetljenja, katastra javnog prevoza, mreže predškolskih ustanova, škola i fakulteta koji su realizovani u toku projekta, iako prvobitno nisu bili planirani.

 

Korist od ovog projekta je već vidljiva, jer je pored olakšane komunikacije sa investitorima stvorena i dugoročna osnova međusobnog povezivanja institucija u jedinstven sistem, koji će lokalnu samoupravu učiniti efikasnijom. Funkcionisanje ovog sistema se oslanja na gradsku optičku mrežu i omogućava ustanovama koje su priključene na nju direktno ažuriranje podataka u centralnoj bazi, što u praksi znači da svaka institucija održava podlogu GIS-a koji je u njenoj nadležnosti.

 

U cilju pojednostavljenja, prednosti svake pojedninačne podlogeGIS-a, mogu se predstaviti putem primera katastra javnog prevoza tj. katastra linija i stajališta GSP-a, koji, sa jedne strane, omogućava upravljaču javnog prevoza da ima potpunu evidenciju linija, vremena polazaka i dolazaka, evidenciju stajališta. Sa druge strane, omogućava građanima, investitorima koji imaju nameru da kupe određeni lokalitet u gradu da se preko GIS-a informišu koje autobuske linije i stajališna mesta su u blizini tog lokaliteta.

 

Projekat „Veb-portal za investitore sa GIS –om“ će omogućiti razvoj visoko kvalitetnog, efikasnijeg sistema institucija javnog sektora, te će pomoći racionalizaciji i unapređenju pružanja usluga građanima i svim pravnim licima. Dugoročno gledano, njegov nesumnjiv značaj biće naročito uočljiv u razvoju institucionalnih kapaciteta i lokalne privrede.

 

Novi Sad, 26. mart 2012. godine