Читај ми

САРАДЊА ДУНАВСКИХ ГРАДОВА И РЕГИОНА

Градоначелник Новог Сада са сардницима одржао је састанак са генералним секретаром Савета дунавских градова и региона Ериком Бартом. Том приликом градоначелник Павличић нагласио је да Нови Сад има интерес да учврсти везе и конкретизује сарадњу са Саветом, јер како је оценио, за то постоји обострани интерес.

- Нови Сад негује европске вредности и отворен је за сарадњу у бројним областима. Активно учешће у раду Савета дунавских градова и региона допринело би још бржем развоју нашег града, јер би на тај начин уједињени са другим градовима региона могли да добијемо финансијска средства из европских фондова за реализацију важних пројеката из области унапређења квалитета воде, животне средине, транспорта и економског развоја – истакао је градоначелник Павличић. 

На састанку је закључено да ће у наредном периоду бити предузете активности да се у Новом Саду отвори канцеларија Савета дунавских градова и региона у којој ће бити припремани пројекти са којима ће Град аплицирати за средства доступних фондова ЕУ. Генерални секретар Савета дунавских градова и региона Ерик Барта оценио је да Нови Сад има све предиспозиције да буде важан чинилац међуграничне сарадње и развоја дунавске регије.

Нови Сад, 8. децембар 2011. године