РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ СЛОБОДНИХ ТЕРМИНА ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА