Читај ми

РАСПИСАН КОНКУРС „НОВА МЕСТА“

Фондација “Нови Сад 2021 - Европска престоница културе” расписала је урбанистичко-архитектонски конкурс за уређење малих јавних простора под називом “Нова Места”, на који своје идеје и пројекте до 19. јула 2021. године може да преда стручна јавност. Право учешћа имају сва стручна правна и приватна лица што подразумева архитекте, урбанисте, пејзажне архитекте, као и студенте из тих области.

Конкурс спроводи „ДаНС“ – друштво архитеката Новог Сада. Циљ конкурса је да се кроз валоризацију више пристиглих идејних решења изнађе оно најквалитетније за уређење урбаних џепова на четири локације у Новом Саду, уз исплату награда ауторима најбољих радова. Реч је о локацијама Трг Галерија, Парк – Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, Видиковац – мост Слободе и део зелене површине уз Булевар патријарха Павла.

Конкурсну документацију за набавку услуге израде урбанистичко-архитектонског решења за уређење нових места у Новом Саду у поступку набавке – конкурс за дизајн заинтересовани могу пронаћи на Порталу јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/34152, као и на интернет страници фондације “Нови Сад 2021-Европска престоница културе”. Информације о самом конкурсу такође се могу преузети и са Портала јавних набавки finalni TEHNICKI OPIS NOVA MESTA 2021

Нови Сад, 22. јун 2021. године