Čitaj mi

RASPISAN KONKURS „NOVA MESTA“

Fondacija “Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture” raspisala je urbanističko-arhitektonski konkurs za uređenje malih javnih prostora pod nazivom “Nova Mesta”, na koji svoje ideje i projekte do 19. jula 2021. godine može da preda stručna javnost. Pravo učešća imaju sva stručna pravna i privatna lica što podrazumeva arhitekte, urbaniste, pejzažne arhitekte, kao i studente iz tih oblasti.

Konkurs sprovodi „DaNS“ – društvo arhitekata Novog Sada. Cilј konkursa je da se kroz valorizaciju više pristiglih idejnih rešenja iznađe ono najkvalitetnije za uređenje urbanih džepova na četiri lokacije u Novom Sadu, uz isplatu nagrada autorima najbolјih radova. Reč je o lokacijama Trg Galerija, Park – Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine, Vidikovac – most Slobode i deo zelene površine uz Bulevar patrijarha Pavla.

Konkursnu dokumentaciju za nabavku usluge izrade urbanističko-arhitektonskog rešenja za uređenje novih mesta u Novom Sadu u postupku nabavke – konkurs za dizajn zainteresovani mogu pronaći na Portalu javnih nabavki: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/34152, kao i na internet stranici fondacije “Novi Sad 2021-Evropska prestonica kulture”. Informacije o samom konkursu takođe se mogu preuzeti i sa Portala javnih nabavki finalni TEHNICKI OPIS NOVA MESTA 2021

Novi Sad, 22. jun 2021. godine