РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЕТЕРНИЧКЕ РАМПЕ У НОВОМ САДУ