RANI JAVNI UVID U KONCEPTUALNI OKVIR PLANA DETALJNE REGULACIJE VETERNIČKE RAMPE U NOVOM SADU