Читај ми

МОБИНГ У РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ

Члан Градског већа за здравство проф. др Александар Кираљ учествовао је на трибини коју је организовао Заштитник грађана Града Новог Сада Александар Грујић, a у склопу реализације пројекта "Мобинг у радном окружењу" у Скупштини Града.

Учесници трибине били су и професор Правног факултета у Новом Саду др Сенад Јашаревић, судија Апелационог суда у Новом Саду Драгана Штрбац, заменица Покрајинског омбудсмана Даница Тодоровић, примаријус за област медицине рада др Зоран Иванов и представници Савеза Самосталних Синдиката Војводине и Градског одобра Самосталних синдиката управе. Циљ трибине био је да се представници градских управа, посебних организација, служби, јавних предузећа и установа Града Новог Сада, као и сви остали упознају са појмом мобинга, односно, злостављања на раду, разлозима који доводе до настанка ове појаве, поступком за заштиту од злостављања на раду код послодавца, судским поступком, те поступком медијације.

- Мобинг је тема о којој треба разговарати што више, а упоредо са тим треба развијати толеранцију на радном месту. Превенција је примарна у спречавању многих негативних појава у друштву, а до проблема везаних за мобинг долази и због кадра који није обучен да спречава ту појаву у радном окружењу. Он је изражен када ствари у неком послу нису јасно дефинисане и када не постоји сарадња свих структура - рекао је члан Градског већа за здравство проф. др Александар Кираљ и скренуо пажњу на то да је мобинг све учесталији и да у континуитету треба подизати свест о тој теми. Стручњаци мобинг дефинишу као свако активно или пасивно понашање према запосленом или групи запослених код послодавца које се понавља и које има за циљ повреду достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета, здравља и положаја запосленог.

Та појава се може препознати на много начина – када жртва не може доћи до речи, претњама насиљем, додељивањем бесмислених задужења, ускраћивањем информација и слично. У случају злостављања на раду жртва треба да забележи сваки случај мобинга, обавести председника синдиката, непосредног руководиоца, као и да потражи помоћ психолога и правника уколико је то потребно. Формални поступак заштите лица изложених мобингу спроводи се у складу са Законом о спречавању злостављања на раду.

Нови Сад, 8. децембар 2011. године