Čitaj mi

MOBING U RADNOM OKRUŽENJU

Član Gradskog veća za zdravstvo prof. dr Aleksandar Kiralj učestvovao je na tribini koju je organizovao Zaštitnik građana Grada Novog Sada Aleksandar Grujić, a u sklopu realizacije projekta "Mobing u radnom okruženju" u Skupštini Grada. Učesnici tribine bili su i profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu dr Senad Jašarević, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu Dragana Štrbac, zamenica Pokrajinskog ombudsmana Danica Todorović, primarijus za oblast medicine rada dr Zoran Ivanov i predstavnici Saveza Samostalnih Sindikata Vojvodine i Gradskog odobra Samostalnih sindikata uprave.

Cilj tribine bio je da se predstavnici gradskih uprava, posebnih organizacija, službi, javnih preduzeća i ustanova Grada Novog Sada, kao i svi ostali upoznaju sa pojmom mobinga, odnosno, zlostavljanja na radu, razlozima koji dovode do nastanka ove pojave, postupkom za zaštitu od zlostavljanja na radu kod poslodavca, sudskim postupkom, te postupkom medijacije.

- Mobing je tema o kojoj treba razgovarati što više, a uporedo sa tim treba razvijati toleranciju na radnom mestu. Prevencija je primarna u sprečavanju mnogih negativnih pojava u društvu, a do problema vezanih za mobing dolazi i zbog kadra koji nije obučen da sprečava tu pojavu u radnom okruženju. On je izražen kada stvari u nekom poslu nisu jasno definisane i kada ne postoji saradnja svih struktura - rekao je član Gradskog veća za zdravstvo prof. dr Aleksandar Kiralj i skrenuo pažnju na to da je mobing sve učestaliji i da u kontinuitetu treba podizati svest o toj temi.

Stručnjaci mobing definišu kao svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenom ili grupi zaposlenih kod poslodavca koje se ponavlja i koje ima za cilj povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja i položaja zaposlenog. Ta pojava se može prepoznati na mnogo načina – kada žrtva ne može doći do reči, pretnjama nasiljem, dodeljivanjem besmislenih zaduženja, uskraćivanjem informacija i slično. U slučaju zlostavljanja na radu žrtva treba da zabeleži svaki slučaj mobinga, obavesti predsednika sindikata, neposrednog rukovodioca, kao i da potraži pomoć psihologa i pravnika ukoliko je to potrebno. Formalni postupak zaštite lica izloženih mobingu sprovodi se u skladu sa Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu.

Novi Sad, 8. decembar 2011. godine