Zamenik gradonačelnika

SRĐAN KRUŽEVIĆ
Zamenik gradonačelnika

Adresa: Trg slobode 1, 21 000 Novi Sad, Srbija
Broj telefona: + 381 21 452 666
Faks: +381 21 425 803
e-mail: srdjan.kruzevic@novisad.rs

Rođen je 17. oktobra 1977. godine. Završio je Srednju elektrotehničku školu „Mihajlo Pupin“ u Novom Sadu, a zatim diplomirao ekonomiju na Privrednoj akademiji Novi Sad.
Radio je u JP „Srbijagas“ Novi Sad kao savetnik generalnog direktora za investicije, u Privrednom društvu za distribuciju električne energije „Elektrovojvodina“ d.o.o. kao generalni direktor od 2012-2014. godine, u Privrednom društvu „Panonske termoelektrane - toplane“ Novi Sad bio član Skupštine od 2011-2013. godine, u Fondu za razvoj AP Vojvodine od 2009-2012. godine bio predsednik Nadzornog odbora. Takođe je radio u „Promont group“ d.o.o. Novi Sad od 2009-2012. godine kao menadžer, a pre toga je bio privatni preduzetnik.

Pored zaposlenja obavlјao je i funkcije:
-2016. Narodna Skupština Republike Srbije, XI saziv - narodni poslanik
-2016. Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine - pokrajinski poslanik
-2016. Skupština Grada Novog Sada - odbornik
-2014-2016. Narodna Skupština Republike Srbije, X saziv - narodni poslanik
-2014-2016. Narodna Skupština Republike Srbije - član stalne delegacije u Parlamentarnoj Skupštini procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi zadužen za energetiku, infrastrukturu i ekonomiju
-2014-2016. Narodna Skupština Republike Srbije - član Odbora za praćenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
-2014-2016. Narodna Skupština Republike Srbije - član Odbora za spolјne poslove
-2013-2015. Privredna komora Vojvodine- član Odbora za zdravstvo
-2012. član Organizacionog odbora za realizaciju inicijative za kandidaturu Grada Novog Sada za kulturnu Prestonicu Evrope 2020
-2012. član Regionalne privredne komora Novi Sad - Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom
-2009-2011. Socijalno- ekonomski savet Grada Novog Sada - član Saveta

Izabran je za Poslovnog čoveka 2013. godine u javnom sektoru po izboru Kluba privrednih novinara Srbije u sastavu 17 novinskih redakcija.

Politički angažman:
-2009. potpredsednik Jedinstvene Srbije
-2009. predsednik Pokrajinskog odbora za Vojvodinu

Govori engleski i italijanski jezik.