Deputy Mayor

MILAN DJURIĆ

Deputy Mayor

Adresa: Trg slobode 1, 21 000 Novi Sad, Srbija
Broj telefona: + 381 21 452 666
e-mail: milan.djuric@novisad.rs