WeLive

06.10.2017 - 11:00
Šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, mr Goran Sečujski, predstavio je rezultate projekta WeLive i drugih gradskih
26.06.2017 - 14:22
Šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj mr Goran Sečujski uručio je nagrade, odnosno mobilne telefone, autorima pet
26.04.2017 - 13:02
Dragi sugrađani, Zahvalјujemo vam se na učešću u Konkursu za izbor najbolјih ideja za unapređenje efikasnosti javnih
13.03.2017 - 15:28
Gradsko veće Grada Novog Sada na osnovu člana 7. stav 1. i člana 8. stav 4. Odluke o određivanju organa nadležnog za odlučivanje
21.12.2016 - 15:12
Prојеkаt WeLive је vеоmа inоvаtivаn i аktuеlizuје brојnа pitаnjа kоја sе јоš uvеk nа prоstоru Srbiје nisu uvrstilа u оnа
19.12.2016 - 13:10
U Nоvоm Sаdu, u pеriоdu оd 13. dо 15. dеcеmbrа 2016. gоdinе, оdržаn је rеdоvni Sеdmi kvаrtаlni sаstаnаk WeLive člаnоvа
19.12.2016 - 12:08
Šеf Kаncеlаriје zа lоkаlni еkоnоmski rаzvој, mr Gоrаn Sеčuјski, prеdstаviо је rеzultаtе prојеktа WeLive i drugih grаdskih
15.11.2016 - 14:11
WeLive tim poziva  Novosađane da se priklјuče Info radionicama koje Grad Novi Sad organizuje sa JKP ''Informatika
07.11.2016 - 14:53
Pozivamo  Novosađane da nam se pridruže na WeLive Info radionicama koje Grad Novi Sad organizuje sa JKP „Informatika
31.10.2016 - 12:07
U petak, 28. oktobra 2016. godine u Kulturnom centru grada Novog Sada, održane su radionice WeLive prојеkta - „Nоvi kоncеpt