Čitaj mi

RADIONICA U OKVIRU KONKURSA ZA IZBOR NAJBOLJE IDEJE ZA UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI JAVNIH SERVISA

WeLive tim poziva  Novosađane da se priklјuče Info radionicama koje Grad Novi Sad organizuje sa JKP ''Informatika'' i kompanijom ''DunavNet'' u okviru predstojećeg Konkursa za izbor najbolјe ideje za unapređenje efikanosti javnih servisa na bazi otvorenih podataka putem mobilnih aplikacija.

Info radionice će biti održane u ponedelјak, 21. novembra 2016. godine, u prostorijama novootvorenog Startit centra, Ulica Mike Antića br. 2 (bivša zgrada ''Vojvođanske banke''), i to od 17.00 časova za građane i predstavnike javne uprave, a od 18.00 časova za predstavnike IT sektora (MSP, developeri, programeri, dizajneri, freelancer-i i sl), i akademske krugove.

WeLive tim podseća Novosađane da nije potrebno da poseduju posebno tehničko znanje kako bi učestvovali na Konkursu. Naime,  svoja opažanja o tome kako se gradski servisi u oblasti ekologije, saobraćaja, turizma ili kulture mogu unaprediti, međusobno povezati, treba da pretoče u ideju, koju će podneti putem platforme dev.welive.eu već od 28. novembra 2016. godine, kada je zakazano zvanično otvaranje Konkursa. Na Info radionici 21. novembra biće pojašnjeno kako konkurisati, o čemu se posebno mora voditi računa i šta će biti vrednovano.

IT sektor  i akademski krugovi su važan deo WeLive sistema na putu otvaranja državnih podataka u Republici Srbiji, pa su pozvani da se uklјuče u rad Info radionice u Startit centru, jer je to jedna od bitnih inicijativa u cilјu demonstracije vrednosti otvorenih podataka. Nјihove ideje, a posebno sve razvijene aplikacije u Pilot fazi II WeLive projekta, predstavlјaće kreativnu upotrebu otvorenih podataka u svrhu stvaranja nove vrednosti za građane, privredu i same državne institucije.

Novi Sad, 15. novembar 2016. godine