Čitaj mi

POTPISAN PROTOKOL O SARADNјI AP VOJVODINE, GRADA NOVOG SADA I SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i predsednik ogranka SANU u Novom Sadu akademik Stevan Pilipović potpisali su Protokol o saradnji između AP Vojvodine, Grada Novog Sada i Srpske akademije nauka i umetnosti. Tim sporazumom se regulišu međusobna prava i obaveze u vezi sa realizacijom projekta održavanja i unapređivanja energetske efikasnosti, kao i zaštite i unapređivanja zgrade „Platoneum“ u Ulici Nikole Pašića br. 6. Taj objekat, koji koristi Ogranak SANU u Novom Sadu, je Odlukom Skupštine Grada Novog Sada 1992. godine proglašen za nepokretno kulturno dobro i evidentiran kao spomenik kulture.

- Zahvalјujući inicijativi Srpske akademije nauka i umetnosti, odnosno Ogranka SANU u Novom Sadu, krenuli smo u relizaciju ovog važnog projekta. Neuporedivo je lakše kad postoji saradnja više institucija, odnosno podrška Pokrajinske vlade koja će obezbediti finansijska sredstava, i Grada Novog Sada koji će pružiti tehničko-logističku pomoć, tj. stručni nadzor nad radovima na ovako reprezentativnom objektu, kao što je to zadužbina vladike Platona. U pitanju je prva faza investicionog ulaganja u zgradu koja dugi niz godina nije bila tretirana kako dolikuje od strane gradskih i pokrajinskih institucija. Ovo je treći put da dolazim kao gradonačelnik u Ogranak SANU u našem gradu i zaista postoji kontinuirana i kvalitetna komunikacija među nama, čiji je konkretan rezultat sada i vidlјiv. Cela ova ulica, odnosno potez od Gradske biblioteke, Vladičanskog dvora, Sabornog hrama, pa do zadužbine vladike Platona i Matice srpske predstavlјa jedan istorijski niz kulturnog identiteta Novog Sada kao „Srpske Atine“ i svi zajedno moramo činiti napore da to sačuvamo za naredne generacije - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović je istakao da će se odmah započeti sa realizacijom investicije vezane za zaštitu zgrade „Platoneum“, i to kroz njenu obnovu u funkciji bolјe energetske efikasnosti.

- Pokrajinska vlada će za tu namenu izdvojiti više od deset miliona dinara. Tehničku pripremu vodiće Grad Novi Sad zajedno sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture. Ovo je deo zajedničkog projekta koji u širem kontekstu podrazumeva obnovu ukupnog kulturnog nasleđa do 2021. godine, kada će Novi Sad biti prestonica kulture u Evropi – izjavio je Igor Mirović.

Predsednik SANU Vladimir Kostić istakao je da je obnova, odnosno stvaranje novog ruha „Platoneuma“, u skladu sa idejom koju ta institucija pokušava poslednje dve godine da promoviše.

- Naš cilј je da se novosadski ogranak SANU bavi kako regionalnim pitanjima, tako i onim od značaja za celu Srbiju – rekao je akademik Vladimir Kostić.

Nakon potpisivanja Protokola o saradnji, održana je godišnja sednica SANU, kojoj su pored gradonačelnika prisustvovali i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, predsednik SANU Vladimir Kostić i članovi SANU ogranka u Novom Sadu. Tom prilikom, obraćajući se  prisutnima, predsednik novosadskog ogranka SANU akademik Stevan Pilipović je rekao da godišnja Skupština predstavlјa najvažniji sastanak u Ogranku, u kojem njeni istaknuti članovi rezimiraju celokupan rad Ogranka u prethodnoj godini i zahvalio se Pokrajini i Gradu na velikoj podršci i saradnji.

Novi Sad, 31. mart 2017. godine