JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPPOŠLjAVNјE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2019. GODINI