ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАППОШЉАВЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2019. ГОДИНИ