JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJA ŽENSKOG INOVATIVNOG PREDUZETNIŠTVA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2019 GODINU