ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈА ЖЕНСКОГ ИНОВАТИВНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019 ГОДИНУ