JAVNA NABAVKA USLUGA OBUKE ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI GRADA NOVOG SADA I U OPŠTINSKOJ UPRAVI APATIN NA TEME IZ OBLASTI PRIMENE ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI - JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI (ŠIFRA: JNMV-U-2/2014)