ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА НОВОГ САДА И У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ АПАТИН НА ТЕМЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ШИФРА: ЈНМВ-У-2/2014)