IZVEŠTAJ SA SPROVEDENE JAVNE RASPRAVE U VEZI SA ODLUKOM O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA