ИЗВЕШТАЈ СА СПРОВЕДЕНЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ У ВЕЗИ СА ОДЛУКОМ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА