Čitaj mi

INFRASTRUKTURNO OPREMANЈE GROBLЈA KOD TRANDžAMENTA U PETROVARADINU

Članica Gradskog veća za budžet, finansije i investicije Adrijana Mesarović i član Gradskog veća za komunalne poslove Zdravko Jelušić obišli su radove na infrastrukturnom opremanju groblja kod Trandžamenta u Petrovaradinu.

- Grad Novi Sad je iz budžeta izdvojio skoro 95 miliona dinara za realizaciju ove investicije. Radovi podrazumevaju izgradnju saobraćajnice, kolsko - pešačke i pešačke staze, vodovodne mreže, fekalne i atmosferske kanalizacije, prostor deponije za odlaganje smeća, kao i autobusko stajalište. Takođe, biće izgrađeno i 117 parking mesta za putnička vozila i šest parking mesta za osobe sa invaliditetom, a ovaj prostor biće oplemenjen i zelenim fondom, odnosno biće zasađeno 79 stabala i preko 970 sadnica ukrasnog žbunja. Dinamika radova teče nesmetano, i biće završeni u predviđenom roku. Grad Novi Sad prethodno je izdvojio sredstva u iznosu od preko 52 miliona dinara za rešavanje imovinsko-pravnog statusa ovog lokaliteta. Sahranjivanje na sremskoj strani je jedno od važnijih pitanja i u tom smislu Grad Novi Sad će nastaviti da radi na rešavanju imovinsko-pravnog statusa i ostalih parcela. Ove godine iz budžeta Grada su obezbeđena sredstva i za proširenje kapaciteta na Novom groblju u Novom Sadu – istakla je Adrijana Mesarović.

Groblje na Trandžamentu nalazi se u južnom delu naselja Petrovaradin, oslanja se na ulicu Dunavske divizije i širi se prema jugozapadnoj strani. Staro vojno groblje, staro groblje i deo novog groblja su u funkciji, dok je ovom investicijom obuhvaćen preostali deo novog groblja.

Direktor JKP „Lisje“ Vladimir Đaković rekao je da se trenutno radi na opremanju 2,24 hektara ukupne površine groblja na Trandžamentu, koje će biti kompletno opremljeno kako bi se obezbedio nesmetani proces sahranjivanja u narednih desetak godina. Prema njegovim rečima to podrazumeva izgradnju novih grobnih parcela i svih onih sadržaja koji čine pogrebnu delatnost.

Novi Sad, 22. jun 2021. godine