Читај ми

ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ГРОБЉА КОД ТРАНЏАМЕНТА У ПЕТРОВАРАДИНУ

Чланица Градског већа за буџет, финансије и инвестиције Адријана Месаровић и члан Градског већа за комуналне послове Здравко Јелушић обишли су радове на инфраструктурном опремању гробља код Транџамента у Петроварадину.

- Град Нови Сад је из буџета издвојио скоро 95 милиона динара за реализацију ове инвестиције. Радови подразумевају изградњу саобраћајнице, колско - пешачке и пешачке стазе, водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације, простор депоније за одлагање смећа, као и аутобуско стајалиште. Такође, биће изграђено и 117 паркинг места за путничка возила и шест паркинг места за особе са инвалидитетом, а овај простор биће оплемењен и зеленим фондом, односно биће засађено 79 стабала и преко 970 садница украсног жбуња. Динамика радова тече несметано, и биће завршени у предвиђеном року. Град Нови Сад претходно је издвојио средства у износу од преко 52 милиона динара за решавање имовинско-правног статуса овог локалитета. Сахрањивање на сремској страни је једно од важнијих питања и у том смислу Град Нови Сад ће наставити да ради на решавању имовинско-правног статуса и осталих парцела. Ове године из буџета Града су обезбеђена средства и за проширење капацитета на Новом гробљу у Новом Саду – истакла је Адријана Месаровић.

Гробље на Транџаменту налази се у јужном делу насеља Петроварадин, ослања се на улицу Дунавске дивизије и шири се према југозападној страни. Старо војно гробље, старо гробље и део новог гробља су у функцији, док је овом инвестицијом обухваћен преостали део новог гробља.

Директор ЈКП „Лисје“ Владимир Ђаковић рекао је да се тренутно ради на опремању 2,24 хектара укупне површине гробља на Транџаменту, које ће бити комплетно опремљено како би се обезбедио несметани процес сахрањивања у наредних десетак година. Према његовим речима то подразумева изградњу нових гробних парцела и свих оних садржаја који чине погребну делатност.

Нови Сад, 22. јун 2021. године