II JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANјE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA KOJIMA SE OSTVARUJU CILjEVI I MERE DEFINISANE LOKALNIM AKCIONIM PLANOM POLITIKE ZA MLADE GRADA NOVOG SADA ZA PERIOD 2019 – 2022. GODINE, ZA 2021. GODI