II ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ДЕФИНИСАНЕ ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2019 – 2022. ГОДИНЕ, ЗА 2021. ГОДИНУ