II JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA ZA FINANSIRANјE ILI SUFINANSIRANјE PROGRAMA UDRUŽENјA GRAĐANA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJI SU OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD ZA 2019. GODINU

Preuzmite javni_konkurs_i_obrasci.rar (application/rar 8615 KB)