II ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ СУ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД, ЗА 2019. ГОДИНУ