II JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA ZA 2021. GODINU ZA PODSTICANјE PROGRAMA I MANIFESTACIJA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANјE PROGRAMA I MANIFESTACIJA IZ OBLASTI PRIVREDE OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD NOVI SAD KOJA

Preuzmite obrazac_1._prijava.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 40 KB)
Preuzmite obrazac_2._budzhet_programa.xlsx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 27 KB)
Preuzmite obrazac_2a._revidiran_budzhet_programa.xlsx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 28 KB)
Preuzmite obrazac_3._izjava_o_neposedovanju_namenskog_rachuna_u_upravi_za_trezor.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 30 KB)
Preuzmite obrazac_4._izveshtaj_o_realizaciji_programa_i_namenskom_korishtshenju_odobrenih_sredstava.xlsx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 38 KB)