Čitaj mi

GRAD NOVI SAD OBJAVIO POZIV ZA IZGRADNјU JAVNIH GARAŽA

Grad Novi Sad objavio je Javni poziv za projektovanje, izgradnju, upravlјanje i održavanje javnih garaža na teritoriji Grada Novog Sada za četiri javne garaže i to u Ulici Modene, na uglu Uspenske i Šafarikove ulice, kod zgrade Pokrajinske vlade i Skupštine AP Vojvodine, kao i na Trgu republike. Koncesija je oblikovana po partijama i zainteresovana lica mogu da podnesu ponudu za jednu ili više partija.

Ovim je Grad nastavio strateško rešavanje nedostatka parking-mesta, kao jedne od najučestalijih propratnih pojava urbanog razvoja grada. Prema rezulatima analiza Smart plana za Grad Novi Sad, najizraženiji nedostatak mesta za parkiranje je upravo u centralnom gradskom području.

Izgradnjom jedne nadzemne i tri podzemne javne garaže u užem gradskom jezgru, na racionalan način biće rešen problem mirujućeg saobraćaja i stvoreni preduslovi za uređenje gradskih trgova i njihovog privođenja nameni predviđenoj planom detalјne regulacije.

S obzirom na to da je u pitanju velika investicija i da je objavlјeni javni poziv međunarodnog karaktera, Grad očekuje učešće kako domaćih, tako i stranih investitora i otvaranje novih radnih mesta.

Javni poziv objavlјen je u Službenom glasniku Republike Srbije, na Portalu javnih nabavki, internet stranici Grada, internet stranici Tenders Electronic Daily – internet izdanju dodatka Službenom listu Evropske unije, kao i u dnevnim listovima koji se distribuiraju na teritoriji Republike Srbije.

Rok za podnošenje ponuda je 21. februar 2020. godine do 10.00 časova.

Novi Sad, 16. decembar 2019. godine