Čitaj mi

DODELA UGOVORA DOBITNICIMA SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Ponedelјak, 7. oktobar 2019. godine
14.00 časova
Svečana sala, Gradska kuća
Trg slobode br. 1

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević uručiće ugovore dobitnicima subvencija za samozapošlјavanje na teritoriji Grada Novog Sada za 2019. godinu.

Reč je o Javnom pozivu za dodelu subvencija za samozapošlјavanje nezaposlenim licima koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošlјavanje u Novom Sadu. U budžetu Grada Novog Sada za realizaciju te mere obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 20 000 000 dinara, a odobrena su za 84 nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošlјavanje u Novom Sadu.

Korisnici subvencije su imali rok od 30 dana za zaklјučenje ugovora, i u tom periodu zaklјučeno je 60 ugovora, jer je 10 lica odustalo od subvencije, a 13 lica je tražilo produženje roka za zaklјučenje ugovora zbog složenosti procedure oko registrovanja preduzetničke radnje. Preostala sredstva, nakon odustanka 10 lica, biće dodelјena nezaposlenim licima sa konačne bodovne liste za subvencije za samozapošlјavanje u 2019. godini, koje su i nakon donošenja Odluke o odobravanju subvencije za samozapošlјavanje, ostali pri svojim podnetim zahtevima. Rok za potpisivanje tih ugovora ističe 31. oktobra 2019. godine.

Novi Sad, 4. oktobar 2019. godine