Читај ми

ДОДЕЛА УГОВОРА ДОБИТНИЦИМА СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Понедељак, 7. октобар 2019. године
14.00 часова
Свечана сала, Градска кућа
Трг слободе бр. 1

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић уручиће уговоре добитницима субвенција за самозапошљавање на територији Града Новог Сада за 2019. годину.

Реч је о Јавном позиву за доделу субвенција за самозапошљавање незапосленим лицима која се налазе на евиденцији Нациoналне службе за запошљавање у Новом Саду. У буџету Града Новог Сада за реализацију те мере обезбеђена су средства у укупном износу од 20 000 000 динара, а одобрена су за 84 незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање у Новом Саду.

Корисници субвенције су имали рок од 30 дана за закључење уговора, и у том периоду закључено је 60 уговора, јер је 10 лица одустало од субвенције, а 13 лица је тражило продужење рока за закључење уговора због сложености процедуре око регистровања предузетничке радње. Преостала средства, након одустанка 10 лица, биће додељена незапосленим лицима са коначне бодовне листе за субвенције за самозапошљавање у 2019. години, које су и након доношења Одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање, остали при својим поднетим захтевима. Рок за потписивање тих уговора истиче 31. октобра 2019. године.

Нови Сад, 4. октобар 2019. године