Čitaj mi

DODELA PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA IZBEGLICAMA U OKVIRU REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA

Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala izbeglicama u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekat 4-građevinski materijal je na 34. sednici održanoj dana 26. juna 2018. godine, donela Odluku o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova.

Pomoć koja se dodeljuje je bespovratna i odobrava se u građevinskom materijalu neophodnom za obezbeđivanje osnovnih uslova stanovanja u iznosu od 4.500 evra do 9.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, po porodičnom domaćinstvu, u skladu sa iskazanim potrebama za građevinskim materijalom.

Odluka će biti objavljena dana 29. juna 2018. godine, na oglasnoj tabli Odseka za izbeglice i migracije Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada, mesnih zajednica Grada Novog Sada, na internet prezentaciji Grada Novog Sada www.novisad.rs i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs i ista će biti dostavljena putem pošte na adrese podnosilaca prijava.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Milan Đurić